Στο ΦΕΚ οι νέες αποφάσεις για τους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι νέες αποφάσεις για τη συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται.

Πιο συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 1387/14-04-2020 με την Α.1083/2020 απόφαση τροποποιείται η Α.1072/2020, με την Α.1084/2020 απόφαση τροποποιείται η Α.1073/2020, και στο ΦΕΚ 1388/2020 δημοσιεύονται οι Α.1085/2020 που τροποποιεί την Α.1074/2020 και η Α.1086/2020 που τροποποιεί την Α.1075/2020 ως προς τον πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται και συμπληρώνονται με τον ακόλουθο συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται συμπληρωματικός πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας.
Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.
Please follow and like us:

Leave A Comment

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)